Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Teknik analiz terimleri arasında yer alan Golden Cross, kripto para piyasasını en doğru şekilde anlamada ve açıklamada kullanılmaktadır. Tutarlı teknik analizlerde sıkça karşınıza çıkabilecek bu terim; kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya olacak şekilde keserek üzerine çıktığı modeli anlatmada kullanılır. Bu modellemeye özgün tabiriyle “Golden Cross” denirken, dilimizde “Altın Kesişim” olarak bahsedilmektedir. Yükselme hareketi olan ve piyasayı etkileyen Golden Cross terimi, bir nevi yaklaşan Boğa piyasasının sinyallerini önceden vermektedir.

Yükseliş terimleri arasında yer alan Golden Cross’u tam anlamıyla anlamak için öncelikle birkaç ilişkili konuyu kavramanız gerekiyor. Bu konulardan ilki Golden Cross terimini var eden hareketli ortalamanın tam olarak ne olduğu ve nasıl hesaplandığı konusudur. Peki, hareketli ortalama (MA) nedir? Hareketli ortalama nasıl hesaplanır?

Golden Cross (Altın Kesişim) Nedir?

Golden Cross kavramını var eden hareketli ortalama (MA), belirli bir zaman aralığında herhangi bir varlığının ortalama fiyatını ölçmek için oluşturulan eğridir. Fiyat tablosu üzerinde yer alan bu eğri, hareketli ortalama olarak isimlendirilmiştir. 50 günlük hareketli ortalamalar kısa vadeli, 200 günlük hareketli ortalamalar uzun vadeli olarak hesaplanmaktadır. Bu kıstaslar eşliğinde yapılan hesaplamalarla Golden Cross ölçülebilmektedir. En özet açıklamayla, kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya olacak şekilde keserek üzerine çıktığı modeller olarak açıklanabilir.

Yatırımcılar ve piyasa analistleri, uzun vadeli Golden Cross dönemini beklenen Boğa piyasası olarak yorumlamaktadır. Bu dönemi güvenli yatırım dönemi olarak yorumlayan piyasa analistleri, aynı zamanda piyasaya karşı fikirlerin şekillenebileceği önemli bir dönem olarak açıklamaktadır. Analistlerin ve yatırımcıların piyasa fikirlerini şekillendiren Golden Cross’un nedeni, kesişim formasyonlarının gecikmeli bir gösterge olduğunu göstermektedir.

Golden Cross döneminde gerçekleşen evreler şu şekildedir;

  • İlk aşama satışların tükendiği ve düşüş döneminin en alt seviyede yer aldığı aşamadır.
  • İkinci aşamada kesişim yaşanır. Bu kesişim kısa vadeli hareketli ortalama ile uzun vadeli hareketli ortalama arasında gerçekleştir. Kesişimin dikkat çeken noktası kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde yer almasıdır.
  • Üçüncü aşama kısa vadeli hareketli ortalamanın yükseliş dönemidir. Bu aşamada yükseliş devam eder ve trendler yukarı taşınır.

Golden Cross dönemi her ne kadar yükselişe karşı olumlu sinyaller verse de, zaman zaman hatalı sonuçlar doğurduğu da görülmüştür. Bu nedenle başarısızlık payını göz ardı etmemeli, herhangi bir aksiliğe karşı dikkatli davranmanız gerekmektedir. İşlem aşamasında Golden Cross modellemesini göz önüne alarak işlem yaparken, bir diğer yandan diğer ölçütlerini de incelemeli ve en doğru kararı vermeniz gerektiğinizi unutmamalısınız. Son olarak, hiçbir teknik ölçütün tek başına yeterli olmadığını hatırlatır, doğru piyasa işlemleri için büyük resme bakmanız gerektiğini belirtmek isteriz.